/ 77

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Upload: TaoPhamDuy.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1175|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: giới thiệu chung về ngân hàng thương mại 3 cổ phần quân đội chi nhánh hoàn kiếm 3 1. giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hoàn kiếm 3 1.1 sự hình thành của nhtmcp quân đội chi nhánh hoàn kiếm 3 1.2 cơ cấu tổ chức 4 2. khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hoàn kiếm. 6 2.1. các loại hình dịch vụ 6 2.1.1. nhận tiền gửi: 6 2.1.2. chiết khấu thương phiếu và cho vay thương mại. 6 2.1.3. thanh toán. 7 2.1.5. thẻ tín dụng. 7 2.1.7. kinh doanh ngoại tệ. 8 2.1.8 dịch vụ ngân hàng tại gia. 8 2.1.9 .cung cấp dịch vụ mô giới và đầu tư chứng khoán. 9 2.1.1. cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn 9 2.2 khái quát hoạt động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.