Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng kế toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh một thành viên ngọc thảo hoà bình

Cấp:Đại học|Lượt xem:416|Tải về:2|Số trang:72 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục chương 1 lý luận chung về tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.1. lao động, tiền lương và các hình thức ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.