/ 42

Thực trạng lao động, việc làm và chính sách việc làm ở Việt Nam hiện nay.

Upload: NguyenChinh.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 1020|Tải về: 27|Cấp: Đại học

lời mở đầu hơn 10 năm đổi mới cùng với các chính sách phát triển kinh tế. đảng và nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ých và phát triển toàn diện con người như: chính sách giải quyết việc làm và thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, chính sách dân tộc và tôn giáo, chính sách đối với người có công với đất nước... nhờ đó việt nam đã đạt được những thắng lợi to lớn về kinh tế- xã hội. từ một nước cái gì cũng thiếu nay đã dư thừa, từ chỗ lạc hậu về cơ sở hạ tầng nay từng bước xây dựng hiện đại. nói chung nước ta trở thành một nước có nền kinh tế năng động, ổn định và phát triển nhanh. tuy nhiên để thu hẹp khoảng cách giữa việt nam với nước phát triển còn rất nhiều...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.