Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng lao động, việc làm và chính sách việc làm ở Việt Nam hiện nay.

lời mở đầu hơn 10 năm đổi mới cùng với các chính sách phát triển kinh tế. đảng và nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ých

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:852|Tải về:20|Số trang:42

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: