/ 56

Thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn tại VPBank chi nhánh Hà Nội

Upload: TaoPhamDuy.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 799|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 phần 1: tổng quan về ngân hàng việt nam thịnh vượng (vpbank) - chi nhánh hà nội 2 1.1. lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng việt nam thịnh vượng (vpbank) - chi nhánh hà nội 2 1.1.1. ngân hàng việt nam thịnh vượng 2 1.1.2. vpbank- chi nhánh hà nội 4 1.1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng cỏc phũng ban tại vpbank chi nhánh hà nội 4 1.2. các hoạt động cơ bản của vpbank chi nhánh hà nội 10 1.3. kết quả hoạt động kinh doanh của vpbank chi nhánh hà nội (2009-2011) 10 1.3.1. hoạt động huy động vốn 10 1.3.2. hoạt động cho vay 14 1.3.3. kết quả kinh doanh của vpbank chi nhánh hà nội 16 phần 2: thực trạng mở rộng cho vay ngắn hạn tại vpbank chi nhánh hà nội 19 2.1. thực trạng cho vay ngắn hạn tại vpbank chi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.