Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:5054|Tải về:8|Số trang:0 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

chương 1. khái quát tình hình chung. 1. khái niệm giáo dục. 2. cơ sở thực tiễn 2.1 vai trò nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục. 2.2 vai tròcác trường. 2.3 vai

Chương 1. khái quát tình hình chung.

1. khái niệm giáo dục.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1 Vai trò nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục.

2.2 Vai tròcác trường.

2.3 Vai trò gia đình và xã hội.

2.4 Vai trò sinh viên.

3. Những khó khăn.

3.1 Quản lý giáo dục.

3.2 Phương pháp dạy học.

3.3 Đội ngũ giảng viên.

3.4 Sinh viên.

3.5 Trương trình học.

Chương 2. Thực trạng.

1. Thành tựu chung.

1.1 Đầu tư cho giáo dục.

1.2 Du học.

2. Nguyên nhân.

2.1 Cơ sở vật chất.

2.2 Quản lý.

2.3 Phương pháp đào tạo.

2.4 Đội ngũ giảng viên.

2.5 Sinh viên.

2.6 Chương trình học.

2.7 Nguyên nhân khác.

Chương 3. Gỉai pháp kiến nghị.

1.1 Cơ quan quản lý.

1.2 Phương pháp dạy.

1.3 Giảng viên.

1.4 Sinh viên.

1.5 Hiện đại hóa giáo dục.

C kết luận.

D. Tài liệu tham khảo.

Chú thích các chữ viết tắt

Tag: thực trạng giáo dục ở việt nam, nền giáo dục việt nam, giáo dục ở việt nam, thực trạng giải pháp ở việt nam, hiện trạng giáo dục, quản lý giáo dục ở việt nam, thực trạng giáo dục, giới trẻ hiện nay ở việt na, giáo dục việt nam, thực trạng kfc việt nam,