Thực trạng nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 5482|Tải về: 11|Cấp: Đại học

chương 1. khái quát tình hình chung. 1. khái niệm giáo dục. 2. cơ sở thực tiễn 2.1 vai trò nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục. 2.2 vai tròcác trường. 2.3 vai trò gia đình và xã hội. 2.4 vai trò sinh viên. 3. những khó khăn. 3.1 quản lý giáo dục. 3.2 phương pháp dạy học. 3.3 đội ngũ giảng viên. 3.4

Chương 1. khái quát tình hình chung.

1. khái niệm giáo dục.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1 Vai trò nhà nước và cơ quan quản lý giáo dục.

2.2 Vai tròcác trường.

2.3 Vai trò gia đình và xã hội.

2.4 Vai trò sinh viên.

3. Những khó khăn.

3.1 Quản lý giáo dục.

3.2 Phương pháp dạy học.

3.3 Đội ngũ giảng viên.

3.4 Sinh viên.

3.5 Trương trình học.

Chương 2. Thực trạng.

1. Thành tựu chung.

1.1 Đầu tư cho giáo dục.

1.2 Du học.

2. Nguyên nhân.

2.1 Cơ sở vật chất.

2.2 Quản lý.

2.3 Phương pháp đào tạo.

2.4 Đội ngũ giảng viên.

2.5 Sinh viên.

2.6 Chương trình học.

2.7 Nguyên nhân khác.

Chương 3. Gỉai pháp kiến nghị.

1.1 Cơ quan quản lý.

1.2 Phương pháp dạy.

1.3 Giảng viên.

1.4 Sinh viên.

1.5 Hiện đại hóa giáo dục.

C kết luận.

D. Tài liệu tham khảo.

Chú thích các chữ viết tắt

[Ẩn quảng cáo]