/ 30

Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

Upload: HoangMinh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1101|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phần mở đầu báo cáo chính trị đại hội ix của đảng có ghi: mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tư duy, quan

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]