Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1430|Tải về:11|Số trang:-2 | Ngày upload:11/08/2012

thời gian thực hiện: 01/2010 ðề tài: thực trạng nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại việt nam hiện nay lời mở đầu trong điều kiện hội nhập kinh tế th

Thời gian thực hiện: 01/2010

Ðề tài: Thực trạng nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, cạnh tranh trở nên khốc liệt. Vì thế, sự sống còn và phát triển của mổi tổ chức phụ thuộc vào nguồn lực quý giá nhất của mổi tổ chức, doanh nghiệp là nguồn nhân lực. Và chất lượng nguồn nhân lực là một điều rất được quan tâm tại các doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực trẻ hiện nay chưa đáp ứng được đòi hỏi của doanh nghiệp. Sinh viên mới tốt nghiệp vào công tác ở xí nghiệp, công ty thường gặp khó khăn khi tiếp cận với các thiết bị khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại. Không chỉ nghiệp vụ chuyên môn mà ngay cả khâu viết lách và diễn đạt của nhiều sinh viên ra trường vẫn còn yếu kém. Một trong những nhược điểm lớn nhất của họ hiện nay là thiếu khả năng tư duy, sáng tạo và tính chủ động trong công việc. Và đặt biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đây là một lĩnh vực có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn

Xuất phát từ tình hình chung về nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng, tôi đã chọn đề tài: “ Thực trạng nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay”.

Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu giúp tôi nắm bắt và hiểu rõ thực trạng nguồn nhân lực ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam

Tag: thực trạng ngân hàng việt nam, ngân hàng tại việt nam, nguồn nhân lực việt nam, tài chính tín dụng tại ngân hàng, luận văn ngành tài chính ngân hàng, nguồn lực tài chính, thực trạng tài chính, ngân hàng việt nam, thực trạng kfc việt nam, nguồn tài nguyên nhân lực,