/ 19

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của tình trạng thiếu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay.

Upload: VuThuy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4374|Tải về: 11|Cấp: Đại học

i. phần mở đầu việc làm có vị trí hết sức quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển của mỗi người, mỗi gia đình, cũng như trongg việc phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước. giải quyết việc làm là vấn đề mang tính toàn cầu, là một thách thức còn khá lâu dài với toàn thể nhân loại. đối

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]