/ 13

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao và cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này

Upload: LuongDang.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 7263|Tải về: 11|Cấp: Đại học

lời mở đầu hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không chỉ còn là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đó trở thành vấn đề toàn cầu. thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đó cú những tác động lớn đến môi trường, đã làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. những năm gần đây nhân loại đã phải quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. đó là sự biến đổi của khí hậu - nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ụzụn và mưa axớt. ở việt nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.