/ 5

Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở thành phố Hà Nội hiện nay

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 3574|Tải về: 9|Cấp: Đại học

đề tài: ô nhiễm môi trường nước tại thành phố hà nội. nhóm 10. 1. nguyễn văn sơn 2. nguyễn văn ngọc 3. nguyễn viết thắng 4. dương hữu tuân 5. đặng thu hương i. lời dẫn trong những năm gần đây hà nội đã và đang đô thị hoá, công nghiệp hoá với tốc độ nhanh, điều đó cũng đồng nghĩa với môi trường hà nội bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. trong khi đó nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường và trình độ áp dụng khoa học công nghệ cải thiện và phòng ngõa ô nhiễm môi trường còn hạn chế, kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị và công nghệ còn bất cập, ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn thấp... đây là vấn đề đặt ra đòi hỏi thành phố hà nội cần xác định cho đúng những thách thức về môi trường hiện nay, đặc biệt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.