Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp thép ở Việt Nam

lời mở đầu công nghiệp thép là ngành công nghiệp cơ bản của việt nam trong quá trình công nghiệp hóa và có định hướng thay thế nhập khẩu. sản xuất thép không th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1933|Tải về:17|Số trang:34

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: