Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng phong cách quản lý của hiệu trưởng ảnh hưởng lên bầu không khí tâm lý trong các trường THPT tại thành phố Cần Thơ

Cấp:Đại học|Lượt xem:629|Tải về:2|Số trang:102 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

ms: lvqlgd072 số trang: 102 chuyên ngành: quản lý giáo dục trường: đhsp tphcm năm: 2010 mở đầu 1. lý do chọn đề tài công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.