/ 122

thực trạng quá trình thu hút và phát triển các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Upload: HaThuy.dokovn0|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 290|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài: trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảng và nhà nước ta đã đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, tăng cường an sinh xã hội. trong hệ thống các chủ trương, giải pháp đồng bộ đó, các chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước để phát triển kinh tõ, mà vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) là một nguồn vốn quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. trước xu hướng hội nhập và kinh tế toàn cầu, nền kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp và mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi địa phương phải có chiến lược thu hút...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.