Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh hưng tỉnh Long An và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:2338|Tải về:16|Số trang:113 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

ms: lvqlgd026 số trang: 113 chuyên ngành: quản lý giáo dục trường: đhsp tphcm năm: 2007 phần mở đầu 1- lý do chọn đề tài. quản lý hoạt động tổ chuyên

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.