/ 22

Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản qua thực tế quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Upload: NguyenHoaiAn.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 634|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục trang danh mục các chữ viết tắt danh mục các biểu, bảng, sơ đồ, hình vẽ tóm tắt luận văn mở đầu 1 chương 1. cơ sở khoa học của việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 5 1.1 bất động sản và thị trường bất động sản trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 5 1.1.1 tổng quan về thị trường bất động sản 5 1.1.2 vai trò của thị trường bất động sản trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 14 1.2 nội dung và sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 16 1.2.1 nội dung của quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản 16 1.2.2 sự cần thiết phải hoàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.