Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

THỰC TRẠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM

Cấp:Đại học|Lượt xem:143|Tải về:0|Số trang:30 | Ngày upload:19/01/2014

Công tác quy hoạch sử dụng đất của các cấp, các ngành đã bước đầu đi vào nền nếp, trở thành cơ sở quan trọng để định hướng cho phát triển thống nhất và đồng bộ;

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.