/ 30

THỰC TRẠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM

Upload: PhuogAnh.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 320|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Công tác quy hoạch sử dụng đất của các cấp, các ngành đã bước đầu đi vào nền nếp, trở thành cơ sở quan trọng để định hướng cho phát triển thống nhất và đồng bộ; trở thành công cụ để quản lý, và cũng trở thành phương tiện để đảm bảo sự đồng thuận xã hội..

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]