/ 36

Thực trạng thị trường lao động ở Việt Nam

Upload: DieuHuongDoanMinh.dokovn|Ngày: 10/01/2012|Lượt xem: 3924|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời mở đầu bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ xx, tình hình kinh tế - xã hội nước ta rất khó khăn. đất nước vẫn còn chưa thóat khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội; tình hình lao động việc làm trở thành vấn đề xã hội găy gắt và bức xúc, là mối quan tâm lớn của đảng và nhà nước, của toàn xã hội và mọi người dân. lao động việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của đảng và nhà nước. nghị quyết đại hội lần thứ ix của đảng đã xác định phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỉ trọng công ngiệp và dịch vụ tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong sản phẩm trước yêu cầu của giai đoạn cnh-hđh đất nước, việc hình thành, phát triển thị trường việc làm và ổn định,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.