Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng thị trường lao động ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3942|Tải về:14|Số trang:36 | Ngày upload:10/01/2012

lời mở đầu bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ xx, tình hình kinh tế - xã hội nước ta rất khó khăn. đất nước vẫn còn chưa thóat khỏi cuộc khủng hoảng k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.