Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng thị trường lao động ở Việt Nam

lời mở đầu bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ xx, tình hình kinh tế - xã hội nước ta rất khó khăn. đất nước vẫn còn chưa thóat khỏi cuộc khủng hoảng k

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3555|Tải về:13|Số trang:36

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: