Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

thực trạng thị trường trái phiếu Chính phủ

Cấp:Đại học|Lượt xem:1632|Tải về:12|Số trang:77 | Ngày upload:06/04/2012

chương 1 tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếu chính phủ 1.1. tổng quan về trái phiếu 1.1.1. khái niệm về trái phiếu trái phiếu là một chứng chỉ vay

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.