Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2001.

phần mở đầu đầu tư trực tiếp nước ngoài đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng đối với các nền kinh tế, cả với nước đầu tư và nước nhận

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:296|Tải về:0|Số trang:36

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: