/ 36

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2001.

Upload: BaoTranCao.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 343|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu đầu tư trực tiếp nước ngoài đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng đối với các nền kinh tế, cả với nước đầu tư và nước nhận đầu tư. cũng như sự phát triển của kinh tế thế giới, sự vận động của dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng chịu tác động của rất nhiều nhân tố khác nhau, như kinh tế, kỹ thuật, chính trị, xã hội và các nhân tố tự nhiên. cùng với xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới đã khiến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều biến đổi sâu sắc. trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) ngày càng được mở rộng và tăng lên cả về quy mô và hình thức, thị trường, lĩnh vực đầu tư, đồng thời thể hiện vị trí, vai trò ngày càng lớn trong quan hệ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.