/ 71

Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng- kỷ luật lao động tại Trung tâm thương mại Biti

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 921|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong quản lý điều hành xã hội cũng như trong quản lý điều hành sản xuất, lao động trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, ngoài biện pháp điều hành chính để tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch thỡ cỏc nhà quản lý cũn cú cỏc biện pháp động viên tinh thần, khuyến khích vật ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]