/ 71

Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng- kỷ luật lao động tại Trung tâm thương mại Biti

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 744|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong quản lý điều hành xã hội cũng như trong quản lý điều hành sản xuất, lao động trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, ngoài biện pháp điều hành chính để tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch thỡ cỏc nhà quản lý cũn cú cỏc biện pháp động viên tinh thần, khuyến khích vật chất và thực hiện kỷ luật lao động. nếu như nói, khen thưởng là đức trị, kỷ luật là pháp trị thì hai biện pháp này thực sự trở thành công cụ hữu hiệu và cần thiết trong mỗi tổ chức để kích thích tinh thần làm việc cũng như duy trì nề nếp của người lao động. bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh gay gắt với nhau về sản phẩm, dịch vụ mà còn phải cạnh tranh với nhau về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.