/ 108

Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của cho xe cơ giới đối với người thứ ba tại Bảo Minh Hà Nội

Upload: TuPhamTuan.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 481|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phần i : khái quát chung về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. i, xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ và sự cần thiết phải bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba. 1. đặc điểm họat động của xe cơ giới mạng lưới giao thông đường bộ nướ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]