Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động học ở trường Cao đẳng sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

Cấp:Đại học|Lượt xem:382|Tải về:4|Số trang:105 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

ms: lvqlgd090 số trang: 105 chuyên ngành: quản lý giáo dục trường: đhsp tphcm năm: 2009 mở đầu 1. lý do chọn đề tài dạy học là một bộ phận của quá trì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.