/ 105

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động học ở trường Cao đẳng sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

Upload: MuguetdeMai.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 382|Tải về: 4|Cấp: Đại học

ms: lvqlgd090 số trang: 105 chuyên ngành: quản lý giáo dục trường: đhsp tphcm năm: 2009 mở đầu 1. lý do chọn đề tài dạy học là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, cùng với hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học góp phần tạo nên chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường. dạy học là hoạt động kép gồm hai hoạt động. dạy do giáo viên đảm nhận và học do học sinh đảm nhận. dạy hướng đến học, điều khiển học và làm cho học thành công. vì thế học là họat động trung tâm và là xuất phát điểm của hoạt động dạy học. nếu quản lý họat động học tốt sẽ tạo nên chất lượng và hiệu quả cao cho họat động dạy học. tuy nhiên, trong thực tiễn dạy và học thì họat động dạy thường được chú ý, quan tâm và đầu tư nhiều hơn so với họat động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.