Thực trạng và các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng

Upload: HaiDang.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1538|Tải về: 8|Cấp: Đại học

[font=times new roman]lời mở đầu xã hữu bằng nằm ở phía đông nam huyện thạch thất, ngoại thành hà nội, cách thị trấn huyện 3km, phía đông xã giáp xã phùng xá, phía tây giáp xã thạch xá - xã bình phú, phía bắc giáp xã dị nậu, phía nam giáp xã bình phú, cách thủ đô hà nội gần 30km được nối liền bởi t

LỜI MỞ ĐẦU

Xã Hữu Bằng nằm ở phía Đông Nam huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội, cách thị trấn huyện 3km, phía Đông xã giáp xã Phùng Xá, phía Tây giáp xã Thạch Xá - xã Bình Phú, phía Bắc giáp xã Dị Nậu, phía Nam giáp xã Bình Phú, cách thủ đô Hà Nội gần 30km được nối liền bởi trục đường giao thông quan trọng Láng - Hòa Lạc bám sát hai bên đường này là một chuỗi đô thị và các khu công nghiệp, rất thuận tiện cho việc giao thông giữa huyện với thủ đô. Đó là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của huyện Thạch Thất và địa phương trong huyện.

Với đặc điểm một làng nghề có lịch sử truyền thống lâu đời, đất chật người đông. Tổng diện tích đất tự nhiên là 178,4 ha; trong đó đất ở 30 ha. Tổng dân số xã hữu bằng là 15.607 nhân khẩu, số lao động ở xã là 8.076 số lao động ở nơi khác đến làm việc trên địa bàn xã khoảng 4.000 lao động, xã có 57 doanh nghiệp và HTX, 3.276 hộ sản xuất TTCN và dịch vụ thương mại kinh tế phát triển theo hướng (CN-TTCN-DVTM). Kinh tế làng nghề phát triển phong phú, đa dạng. Kinh tế địa phương rất phát triển nhưng cũng tạo ra rất nhiều bất cập đi kèm theo như các tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, cân bằng sinh thái bị phá vỡ…

Là một sinh viên, sau khi học tập, nhận được sự hướng dẫn tận tình của nhà trường, tôi xin được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cơ sở, mà cụ thể là ( Xây dựng đề tài: thực trạng và các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng ) tại địa phương

Đây là đề tài tôi đã lựa chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình.qua quá trình thực tập nghiên cứu đề tài tôi nhận thấy chuyên đề tốt nghiệp có những yêu cầu sau:

1. sự cần thiết nghiên cứu đề tài.

Xã Hữu Bằng có tổng diện tích 178.43ha,trong đó đất ở là 30ha,tổng dân số 15.607 nhân khẩu,số lao động trong xã là 8.076,số lao động ở nơi khác đến tham gia lao động trên địa bàn của xã là khoảng 4000 lao động,xã có 57 doanh nghiệp và HTX, 3.276 hộ sản xuất TTCN và DVTM kinh tế phát triển theo hướng ( CN _ TTCN _ DVTM ). kinh tế làng nghề phát triển phong phú, đa dạng.kinh tế phát triển nhưng cũng tạo ra rất nhiều bất cập đi kèm theo, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường,cân bằng sinh thái

Là một làng nghề truyền thống đất trật người đông kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường trong thời kỳ đổi mới ( thời kỳ CNH _ HĐH đất nước phát triển kinh tế theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ) nền kinh tế phát triển, ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên nghiêm trọng, ngày nay ô nhiễm môi trường ở các làng nghề truyền thống, không còn xa lạ với người dân sinh sống ở các làng nghề và ô nhiễm môi trường không chỉ riêng ở các làng nghề mà đã trở thành vấn đề chung của cả xã hội,và được sự quan tâm của cả xã hội

hiện tại cuộc sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn của sự ô nhiễm môi trường,nhất là những người dân sinh sống ở các làng nghề truyền thống. đó là sự ô nhiễm môi trường tự nhiên, ô nhiễm môi trường xã hội,môi trường đang bị huỷ hoại nghiêm trọng ,gây nguy cơ mất cân bằng sinh thái ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển của con người

một trong những nguyên nhân chính là sự hiểu biết về môi trường và việc bảo vệ môi trường cũng như ý thức trách nhiệm của con người đối với môi trường còn hạn chế

từ đó một vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về môi trường và công tác bảo vệ nôi trường cũng như việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch và các dự án bảo vệ môi trường

môi trường và công tác bảo vệ môi trường hiện nay đối với chúng ta còn rất mới mẻ,lên mọi công việc triển khai của chính quyền các cấp cũng như đối cới người dân, còn rất bỡ ngỡ và lúng túng vì chưa có kinh nghiệm trong thực tiễn nói chung và nhất là đối với các làng nghề truyền thống hiện nay đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

vì lý do nêu trên lên tôi chọn nghiên cứu đề tài ( Thực trạng và các giải pháp gải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng )

đề tài mà tôi lựa chọn nghiên cứu làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp là rất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương hiện nay vì xã Hữu Bằng là một xã làng nghề truyền thống, công tác bảo vệ môi trường tuy đã được triển khai nhưng cũng còn nhiều bất cập và lúng túng chưa đáp ứng được như mong muốn

2 . mục tiêu nghiên cứu của đề tài

đề tài mà bản thân tôi đã lựa chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiếp sẽ làm rõ những vấn đề sau:

trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thực trạng và các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng hiện nay

khái quát hoá được một số kinh nghiệm của một số làng nghề truyền thống ở các địa phương khác

phân tích và đánh giá thực trạng về ô nhiễm môi trường ở xã Hữu Bằng và các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường trong thời gian qua

xây dựng và đề xuất các quan điểm và định hướng đưa ra các giải pháp chủ yếu để nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng

3 . đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

đối tượng nghiên cứu là môi trường làng nghề truyền thống và bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống

phạm vi nghiên cứu:

- vê không gian:trong địa giới hành chính xã Hữu Bằng

- về thời gian: đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường giai đoạn 2006 - 2010 và các đề xuất định hướng các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015

4 . phương pháp nghiên cứu

- các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các văn bản, tài liệu có liên quan để tìm hiểu cơ sở lý luận cho đề tài

- phương pháp quan sát: quan sát môi trường và các hoạt động môi trường,trang thiết bị cho các hoạt động môi trường,tham quan tìm hiểu môi trường và công tác môi trường của các địa phương khác, v.v nhằm rút ra những nhận xét đánh giá về môi trường và các hoạt động môi trường của xã Hữu Bằng

- phương pháp điều tra: sử dụng phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin về môi trường và hoạt động môi trường xã Hữu Bằng.qua đó tham khảo thêm một số ý kiến của một số người từng làm công tác liên quan đến môi trường và hoạt động về môi trườngphương pháp chuyên gia: tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ nhân viên giám đốc các đơn vị làm công tác môi trường, (công ty môi trường đô thị xuân mai _ HTX Thành Công….) để tìm hiểu về môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường

- phương pháp tổng kết kinh nghiệm:tổng kết các hoạt động liên quan đến môi trường và bảo vệ môi trường,rút ra các bài học cần thiết phục vụ cho công tác môi trường ngày càng hiệu quả

- phương pháp sử dụng toán thống kê để sử lý số liệu phục vụ cho việc phân tích đánh giá kết quả nghiên cứu!

Tuy nhiên do trình độ bản thân còn hạn chế nên tôi không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình trình bày, vì vậy tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của thầy hướng dẫn và của nhà trường, để tôi có thể hoàn thành tốt chương trình thực tập của mình. Mong rằng qua đợt thực tập này, sẽ giúp bản thân hiểu rộng hơn và vận dụng được nhiều hơn những kiến thức đã học vào thực tiễn phát triển ở địa phương trong quá trình công tác

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về vấn đề bảo vệ môi trường làng nghề 2

I. Khái niệm bảo vệ môi trường 2

1. Khái niệm 2

2. Một số nội dung về ô nhiễm môi trường làng nghề 3

II. Các chính sách bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống 6

1. Luật bảo vệ môi trường 6

2. Các văn bản của thành phố 8

3. Các văn bản của UBND huyện 8

III. Tác động của ô nhiễm môi trường đến đời sống dân cư 8

1. Tác động đến cảnh quan 8

2. Tác động đến sức khỏe 8

3. Tác động đến hệ sinh thái 9

4. Tác động đến sản xuất kinh doanh 9

IV. Kinh nghiệm một số địa phương trong bảo vệ MT làng nghề truyền thống10

1. Tổ chức khơi thông dòng chảy 10

2. Tổ chức thu gom rác thải 10

3. Tổ chức sản xuất tập trung 10

4. Tổ chức vệ sinh thôn xóm 10

5. Tuyên truyền vận động 10

Chương II: Thực trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề Hữu Bằng12

I. Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Hữu Bằng 13

1. Điều kiện tự nhiên 13

2. Đặc điểm kinh tế 13

3. Sự phát triển kinh tế liên quan đến môi trường 16

II. Thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề xã Hữu Bằng 17

1. Ô nhiễm không khí tiếng ồn 17

2. Ô nhiễm rác thải, nước thải 17

III. Đánh giá chung thực trạng ô nhiễm làng nghề 23

1. Các kết quả đạt được 23

2. Các tồn tại yếu kém 24

Chương III: Các giải pháp giải quyết ô nhiễm MT, bảo vệ MT làng nghề giai

Đoạn (2011 - 2015) 25

I. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường xã Hữu Bằng 25

2. Các cơ chế chính sách của nhà nước 25

a. Các cơ chế chính sách của thành phố 25

b. Các cơ chế chính sách của huyện 26

2. Sự phát triển sản xuất kinh doanh 27

3. Ý thức của người dân về ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường 28

II. Các giả pháp cơ bản 28

1. Cải tạo dòng chảy 28

2. Tổ chức thu gom 29

3. Phát triển khu vực sản xuất tập trung 31

4. Tuyên truyền vận động 31

5. Tổ chức nhân rộng 32

III. Kiến nghị 33

Phần kết luận

[Ẩn quảng cáo]