Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng và giải pháp của vấn đề thu hồi đất nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:2463|Tải về:13|Số trang:49 | Ngày upload:22/11/2011

chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: "thực trạng và giải pháp của vấn đề thu hồi đất nông nghiệp ở ngoại thành hà nội". lời mở đầu hiện nay quá trình đô thị hó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.