Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng giày dép Việt Nam sang thị trường EU

Cấp:Đại học|Lượt xem:1163|Tải về:5|Số trang:33 | Ngày upload:05/05/2012

đề tài : thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng giày dép việt nam sang thị trường eu lời mở đầu trong hơn mười năm "đổi mới", việt nam đã nỗ lực không

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.