Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tây Hồ

Cấp:Đại học|Lượt xem:821|Tải về:8|Số trang:52 | Ngày upload:28/01/2013

trường đại học kinh tế quốc dân khoa khoa học quản lý chuyên đề thực tập tốt nghiệp sinh viên: nguyễn mạnh hải lớp: qlkt 20.15 chuyên ngành: quản lý kinh tế giá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.