/ 41

Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 8019|Tải về: 50|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, nhân dân ta đã làm cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 thành công; từ đó, nhà nước việt nam dân chủ cộng hoà, một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á, ra đời. trong suốt thời gian từ đó tới nay, với bản chất cách mạng và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước ta đã tổ chức và huy động sức mạnh của toàn dân tộc tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, quản lý đất nước có hiệu quả trên nhiều mặt: chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng và an ninh. ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, nhà nước ta đã mang những...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.