/ 23

Thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường

Upload: CaSauThu.dokovn|Ngày: 28/01/2012|Lượt xem: 266|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu 2chương i. những vấn đề lý luận của thị trường 3 ch­¬ng i. nh÷ng vên (r)ò lý luën cña thþ tr­êng 3 i.các khái niệm và chức năng của thị trường 3 3 ii. phát triển đồng bộ các loại thị trường ở việt nam là sự cần thiết khách quan 3 3 chương ii. thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường 6 6 i.thực trạng 6 6 1. thị trường hàng hóa - dịch vô 6 2. thị trường lao động 8 3. thị trường vốn 9 4. thị trường bất động sản 10 5. thị trường khoa học công nghệ 10 ii.phương hướng và giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nước ta 11 11 1. thị trường hàng hóa - dịch vô 12 2. thị trường lao động 12 3. thị trường vốn 13 4. thị trường bất động sản 13 5....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.