/ 23

Thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường

Upload: CaSauThu.dokovn|Ngày: 28/01/2012|Lượt xem: 352|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu 2chương i. những vấn đề lý luận của thị trường 3 ch­¬ng i. nh÷ng vên (r)ò lý luën cña thþ tr­êng 3 i.các khái niệm và chức năng của thị trường 3 3 ii. phát triển đồng bộ các loại thị trường ở việt nam là sự cần thiết khách quan 3 3 chương ii. thực trạng và giải pháp phát tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]