Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng và giải pháp phát triển các loại thị trường

mục lục trang lời nói đầu 2chương i. những vấn đề lý luận của thị trường 3 ch­¬ng i. nh÷ng vên (r)ò lý luën cña thþ tr­êng 3 i.các khái niệm và chức năng của th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:234|Tải về:0|Số trang:23

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Ngày tạo: