/ 17

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1963|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu 2 nội dung 3 i - một số khái niệm cơ bản về gia đình 3 ii - các vấn đề cơ bản 3 1. thực trạng 3 1.1. thành tựu 3 1.2. thách thức 7 2. nguyên nhân 9 iii - giải pháp 9 1. lãnh đạo, tổ chức và quản lý 9 2. truyền thông, giáo dục, vận động 11 3. kinh tế gia đình 12 4. mạng lưới dịch vụ gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]