/ 17

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

Upload: TangPhuocHuy.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1584|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu 2 nội dung 3 i - một số khái niệm cơ bản về gia đình 3 ii - các vấn đề cơ bản 3 1. thực trạng 3 1.1. thành tựu 3 1.2. thách thức 7 2. nguyên nhân 9 iii - giải pháp 9 1. lãnh đạo, tổ chức và quản lý 9 2. truyền thông, giáo dục, vận động 11 3. kinh tế gia đình 12 4. mạng lưới dịch vụ gia đình và cộng đồng 13 5. thực hiện chính sách ưu đãi, ưu tiên và trợ giúp xã hội cho gia đình 14 6. nghiên cứu khoa học và đào tạo 14 7. hợp tác quốc tế 15 kết luận 16 tài liệu tham khảo - trang web của đại học sư phạm hà nội: http://fpe.hnue.edu.vn. - trang web của báo hà nội mới: http://www.hanoimoi.com.vn. - trang web của báo tiền phong: http://www.tienphongonline.com.vn. - quyết định của thủ tướng chính phủ về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.