Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông – Nghệ An

Cấp:Đại học|Lượt xem:1461|Tải về:3|Số trang:57 | Ngày upload:16/07/2012

mở đầu. 1. tính cấp thiết của đề tài. nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất trồng trọt nói riêng là lĩnh vực sản xuất vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.