Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Thực trạng và những giải pháp phát triển ngành trồng trọt huyện Con Cuông – Nghệ An

mở đầu. 1. tính cấp thiết của đề tài. nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất trồng trọt nói riêng là lĩnh vực sản xuất vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1213|Tải về:2|Số trang:57

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: