/ 33

Thực trạng và những giải pháp tăng cường pháp chế ở Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 7686|Tải về: 11|Cấp: Đại học

lời nói đầu pháp chế là một trong những nội dung quan trọng của học thuyết mác- lê nin về nhà nước và pháp luật. đảng và nhà nước ta luôn đặt ra phải tăng cường pháp chế. đặc biệt, nước ta đi lên cnxh từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, trong điều kiện hiện nay phát triển nền kinh tế hà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]