/ 32

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Upload: GiangLe.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 1314|Tải về: 4|Cấp: Đại học

a. mở đầu nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. tất cả quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân. nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua cơ quan đại diện là quốc hội và hội đồng nhân dân (hđnd) các cấp, trong đó hđnd được xác định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. hđnd có quyền quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương đồng thời thực hiện chức năng giám sát đối với toàn bộ hoạt động của các cơ quan cùng cấp khác; giám sát việc thực hiện nghị quyết của hđnd và hoạt động của các tổ chức, công dân ở địa phương. việc thực hiện chức năng giám sát của hđnd có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện vai trò của cơ quan quyền...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.