/ 35

Thực trạng về chất lượng, năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở xã, thị trấn ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang hiện nay

Upload: LoanHa.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2200|Tải về: 4|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong quá trình lãnh đạo qu¸ tr×nh l*nh (r)¹o cách mạng đảng ta thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo các tầng líp nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước; phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội; đảm bảo a

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]