/ 122

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách

Upload: AnhVanDo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 6927|Tải về: 8|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài " thuế là nguồn thu chủ yếu của ngõn sỏch". cõu khẩu hiệu của ngành thuế mà chúng ta có thể thấy ở khắp nơi đã nói lên phần nào tầm quan trọng của thuế trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. nâng cao chất lượng quản lý thuế, đơn giản hoỏ cỏc sắc thuế, từ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]