/ 40

Thuế thu nhập cá nhân và thực trạng ở Việt Nam

Upload: DauHong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2834|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời nĩi đầu việt nam đang đi trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới. những quy luật kinh tế khách quan và tất yếu đang từng giờ, từng phút điều chỉnh nền kinh tế tồn cầu, nền kinh tế của từng khu vực, từng quốc gia và bản thân mỗi chúng ta. quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế trong khu vực tiến đến tồn cầu hố nền kinh tế đang dần chứng tỏ là một quy luật của lồi người tiến bộ. để bắt kịp với quá trình này thì mỗi quốc gia phải liên tục cĩ những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với mơi trường bên ngồi. trong cơng cuộc cải cách đĩ, cải cách về thuế luơn đươc các quốc gia chú trọng. đối với việt nam trong thời gian tới sau khi việt nam được gia nhập wto thì những biến đổi về cơ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.