Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiền lương bảo hiểm xã hội, những phương pháp tính toán thanh toán và kế toán tương ứng ở Cảng Khuyến Lương

Cấp:Đại học|Lượt xem:810|Tải về:0|Số trang:73 | Ngày upload:03/03/2012

lời nói đầu trong những năm vừa qua việc thay đổi toàn diện cơ chế kinh tế từ quản lý tập trung bao cấp sang hạch toán trong cơ chế thị trường thì nền kinh tế n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.