/ 73

Tiền lương bảo hiểm xã hội, những phương pháp tính toán thanh toán và kế toán tương ứng ở Cảng Khuyến Lương

Upload: MinhNguyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 809|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong những năm vừa qua việc thay đổi toàn diện cơ chế kinh tế từ quản lý tập trung bao cấp sang hạch toán trong cơ chế thị trường thì nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi sâu sắc, toàn diện tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. việc thực hiện hạch toán kinh tế và sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ chế quản lý mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý tốt tình hình tài sản, vật tư tiền vốn, tiết kiệm chi phí không cần thiết khi đưa vào sản xuất kinh doanh. phần tính đúng, tính đủ, tính chính xác chi phí cho quá trình sản xuất và kinh doanh. để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố con người là không thể thiếu, chính họ đã tạo ra...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.