Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiền lương tối thiểu - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Cấp:Đại học|Lượt xem:1690|Tải về:12|Số trang:68 | Ngày upload:04/03/2012

mục lục trang lời nói đầu 1 chương 1. một số vấn đề lý luận về tiền lương tối thiểu 1.1. khái niệm 3 1.1.1. tiền lương tối thiểu 4 1.1.2. bản chất của tiền lươn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.