/ 68

Tiền lương tối thiểu - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Upload: ThanhTanDo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1682|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu 1 chương 1. một số vấn đề lý luận về tiền lương tối thiểu 1.1. khái niệm 3 1.1.1. tiền lương tối thiểu 4 1.1.2. bản chất của tiền lương tối thiểu 7 1.1.3. vai trò của tiền lương tối thiểu 9 1.1.4. cơ sở để xác định tiền lương tối thiểu 11 1.1.5. phương pháp xác định tiền lương tối thiểu 12 1.2. các loại tiền lương tối thiểu 16 1.2.1. căn cứ vào tính chất và phạm vi áp dụng của tiền lương tối thiểu 16 1.2.2. căn cứ vào thẩm quyền quyết định và công bố mức lương tối thiểu.19 19 chương 2. quy định của pháp luật việt nam về tiền lương tối thiểu 2.1. lịch sử quy định về tiền lương tối thiểu ở việt nam 21 2.1.1. giai đoạn từ năm 1945 đến năm 196021 21 2.1.2. giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1985 21 2.1.3. giai...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.