/ 68

Tiền lương tối thiểu - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Upload: ThanhTanDo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2347|Tải về: 34|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu 1 chương 1. một số vấn đề lý luận về tiền lương tối thiểu 1.1. khái niệm 3 1.1.1. tiền lương tối thiểu 4 1.1.2. bản chất của tiền lương tối thiểu 7 1.1.3. vai trò của tiền lương tối thiểu 9 1.1.4. cơ sở để xác định tiền lương tối thiểu 11 1.1.5. phương pháp xác định tiền lư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]