/ 34

Tiến Trình Lịch Sử Việt Nam. Nguyễn Minh Ngọc

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 5787|Tải về: 10|Cấp: Đại học

khái quát chung khi thực dân pháp bắt đầu cuộc xâm chiếm việt nam(vào giữa thế kỷ xix). triều đình nhà nguyễn bất lực đã dần dần nhân nhượng quân xâm lược và từ năm 1884 pháp thiết lập chế độ bảo hộ và thuộc địa trên toàn bộ lãnh thổ việt nam. ngay từ những ngày đầu, các phong trào kháng chiến quần chúng dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước nổ ra ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng đều thất bại. nguyễn ái quốc, sau đó trở thành chủ tịch hồ chí minh, đã hoạt động ở nước ngoài để tìm con đường cứu nước. người đã sáng lập đảng cộng sản việt nguyễn ái quốc, sau đó trở thành chủ tịch hồ chí minh, đã hoạt động ở nước ngoài để tìm con đường cứu nước. người đã sáng lập đảng cộng sản việt nam vào ngày 3/2/1930. dưới sự lãnh đạo của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.