/ 34

Tiến Trình Lịch Sử Việt Nam. Nguyễn Minh Ngọc

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 6359|Tải về: 13|Cấp: Đại học

khái quát chung khi thực dân pháp bắt đầu cuộc xâm chiếm việt nam(vào giữa thế kỷ xix). triều đình nhà nguyễn bất lực đã dần dần nhân nhượng quân xâm lược và từ năm 1884 pháp thiết lập chế độ bảo hộ và thuộc địa trên toàn bộ lãnh thổ việt nam. ngay từ những ngày đầu, các phong trào kháng chiến quần

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]