/ 126

Tiếp cận Semantic Web phát triển ứng dụng Ubiquitous thích nghi ngữ cảnh và người dùng – Hệ thống BK-Event

Upload: ThuMaiMeo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1595|Tải về: 8|Cấp: Đại học

phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 1. mục đích nội dung của đatn tiếp cận semantic web phát triển ứng dụng ubiquitous thích nghi ngữ cảnh và người dùng 2. các nhiệm vụ cụ thể của đatn * tìm hiểu về tính toán đồng nhất (ubiquitous computing) và các hệ thống thích nghi ngữ cảnh (context - awareness)

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]