Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiêu chuẩn ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng ISO 9000 trong quản lý chất lượng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1380|Tải về:4|Số trang:21 | Ngày upload:29/10/2012

trường đại học kinh tế tp. hồ chí minh khoa thương mại - du lịch - marketing bộ môn quản trị chất lượng -------- đề tài tiểu luận: tiêu chuẩn iso 9000 và lợ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.