/ 27

Tiểu luận: BÌNH LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TÂN HIỆP PHÁT

Upload: QuyenPhiDinh.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 180|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Mặc dù con người có nhiều cách để nhận được sản phẩm (tự sản xuất, tước đoạt, cầu xin ...) nhưng trao đổi bao giờ cũng là một phương thức cơ bản mà nhờ đó người mua có được thứ mình cần để thỏa mãn nhu cầu và người bán tiêu thụ được sản phẩm vì mục tiêu lợi nhuận.. Vì thế, marketing là một hoạt động có ý thức của con người hướng đến sự thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua các tiến trình trao đổi.. Marketing - mix là sự tập hợp các phương thức marketing có thể kiểm soát được mà doanh nghiệp phối hợp sử dụng để tạo nên sự đáp ứng cần thiết trong thị trường mục tiêu nhằm đạt được mục tiêu marketing của mình.. .

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.