/ 31

Tiểu luận: CHIẾN LƯỢC GIÁ CỦA COCA – COLA TẠI VIỆT NAM

Upload: QuyenPhiDinh.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 338|Tải về: 2|Cấp: Đại học

để giữ vững vị trí của công ty mình trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, vai trò của nhà quản trị là hết sức quan trọng trong việc hoạch định các chiến lược riêng biệt. Trong đó có thể nói chiến lược marketing là một trong những yếu tố chủ chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Và giá là một trong bốn biến số quan trọng của marketing mix. Giá đóng vai trò quyết định trong việc mua hàng này hay hàng khác đối với người tiêu dùng.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.