/ 16

Tiểu luận: CHU KỲ PHÁT TRIỂN CỦA GIA ĐÌNH

Upload: ThuLuu.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 243|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Gia đình như con người, trải qua những chu kỳ phát triển. Ở mỗi giai đoạn, chức năng vợ chồng, cha mẹ có khác nhau. Ở mỗi giai đoạn có những niềm vui và thử thách riêng. Hiểu rõ đặc tính của từng giai đoạn, vợ chồng có thể tự chuẩn bị trước để tránh những khó khăn và hửơng tối đa hạnh phúc của từng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]