Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Cấp:Đại học|Lượt xem:998|Tải về:4|Số trang:24 | Ngày upload:03/09/2013

Đất nước Việt Nam chúng ta đã anh hùng đánh bại hai đế quốc vào loại lớn mạnh nhất thế giới, là một điều hết sức phi thường, đó phải là kết quả của một đường lố

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.