/ 24

Tiểu luận lý thuyết bảo hiểm - Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến nay

Upload: TungDong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1136|Tải về: 0|Cấp: Đại học

danh mục viết tắt bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhxh tn: bảo hiểm xã hội tự nguyện asxh: an sinh xã hội nlđ: người lao động nsdlđ: người sử dụng lao động lời mở đầu lịch sử văn minh nhân loại là lịch sử của lao động và sáng tạo. lao động là điều kiện cơ bản tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. trong thực tế cuộc sống, không phải người lao động nào cũng có đủ điều kiện về sức khỏe khả năng lao động hoặc những may mắn khác để hoàn thành nhiệm vụ lao động, công tác hoặc tạo nên cho mình và gia đình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. ngược lại, không mấy ai tránh khỏi những rủi ro, bất hạnh như ốm đau, tai nạn, hay già yếu, chết hoặc theo công việc làm do những ảnh hưởng của tự nhiên, của những điều kiện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.