Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận lý thuyết bảo hiểm - Lịch sử hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1137|Tải về:0|Số trang:24 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

danh mục viết tắt bhxh: bảo hiểm xã hội bhyt: bảo hiểm y tế bhxh tn: bảo hiểm xã hội tự nguyện asxh: an sinh xã hội nlđ: người lao động nsdlđ: người s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.