/ 22

Tiểu luận: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Upload: HuyCanhDang.dokovn|Ngày: 10/12/2013|Lượt xem: 424|Tải về: 12|Cấp: Đại học

Có thể nói cán bộ, công chức nhà nước có một vai trò hết sức quan trọng trong nền hành chính quốc gia. Toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn - nguồn nhân lực, phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Ở nhiều quốc gia, đổi mới công tác đào tạo và phát triển đội ngũ CBCC là một trong những nội dung trọng tâm của công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Đào tạo - phát triển đội ngũ CBCC nhằm tạo sự phát triển về năng lực làm việc của CBCC, thông qua đó tăng cường chất lượng dịch vụ hành chính công.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.