/ 11

Tiểu luận: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Upload: PhuongCao.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 599|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Cũng giống như bất kì hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là những tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lí hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]