/ 17

Tiểu luận: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam

Upload: MinhChau.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 406|Tải về: 1|Cấp: Đại học

viện Đại học mở Hà Nội khoa luật -- o0o --- tiểu luận chuyên đề: Môn luật hiến pháp Đề tài: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam Họ và tên : lê hồng quân Lớp : Luật kinh tế – k3b số báo danh : 145 năm sinh : 26/10/1958 Cơ sở đào tạo : ttgdtx hà tây Hà Tây - 2007 A Phần mở đầu 1 Mục đích:Lê Hồng Quân SBD: 145 Môn: Luật hiến pháp Lớp: Luật kinh tế K3B 1 Bộ máy nhà nước là tổng thể (hệ thống) các cơ quan nhà nước, được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.