/ 17

Tiểu luận: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam

Upload: MinhChau.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 684|Tải về: 4|Cấp: Đại học

viện Đại học mở Hà Nội khoa luật -- o0o --- tiểu luận chuyên đề: Môn luật hiến pháp Đề tài: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam Họ và tên : lê hồng quân Lớp : Luật kinh tế – k3b số báo danh : 145 năm sinh : 26/10/1958 Cơ sở đào tạo : ttgdtx hà tây Hà Tây - 2007 A Phần m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]