/ 10

Tiểu luận: Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn0|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 459|Tải về: 0|Cấp: Đại học

viện đại học mở hà nội khoa luật tiểu luận môn học luật hiến pháp chuyên ngành Đề tài: tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân Họ và tên : lê hồng phong Năm sinh : 24/10/1959 SBD : 136 Lớp : luật kinh tế K3b Cơ sở đào tạo : ttgdtx hà tây Hà Tây - 2007 lời mở đầuNguyễn Văn Bắc SBD: 08 Môn: Luật Hiến pháp Lớp: Luật Kinh tế K3B 1 Bộ máy Nhà nước là một tổng thỈ (hệ thống) các cơ quan Nhà nước được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất nhất định, được trang bị những phương tiện phụ trợ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.