Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận: Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:457|Tải về:0|Số trang:10 | Ngày upload:02/08/2013

Chuyên mục: | Trường:

viện đại học mở hà nội khoa luật tiểu luận môn học luật hiến pháp chuyên ngành Đề tài: tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân Họ và tên : lê hồng phong Năm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.