/ 18

Tiểu luận: Nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thời kì đổi mới

Upload: VyTuan.dokovn|Ngày: 10/12/2013|Lượt xem: 577|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Không đứng ngoài qui luật phát triển chung của toàn thế giới ngày nay nước ta cũng đang từng bước thực hiện sự nghiệp CNH_HĐH nhằm tạo bước đà tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.Và vốn là yếu tố không thể thiếu trong bất kì quá trình duy trì và phát triển của bất cứ quốc gia nào, có nhiều vốn sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế nhanh hơn,đây cũng là nhân tố đầu tiên và quyết định trong dòng chảy vô tận của sản xuất.Do Việt nam là 1 nước kém phát triển,và tụt hậu rất xa so với thế giới nên quá trình CNH-HĐH của nước ta hiện nay cần 1 lượng vốn rát lớn khoảng vài trăm tỷ đôla

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.